top of page

טיפות ידע

יסוד אדמה

יסוד אוויר

יסוד אדמה

יסוד מים

שם

השער לעולמות ואוצרות נסתרים. שיעורים ושערים בשם הפרטי

 "מאחורי כל הדברים הנראים לעין, יש דבר מה גדול יותר: כל דבר הינו נתיב, שער, או חלון הנפתח אל משהו אחר" 

                                                                                                                                              אנטואן דה סנט- אכזופרי - מתוך "הנסיך הקטן"

             השם שלנו הוא הדבר שנראה, נשמע ונכתב לאורך כל חיינו פעמים רבות מספור. האם ידעתם שבשם קיימים רמזים לגבי                               השיעור/הנתיב/הייעוד שלנו?

             בראייה קבלית  בחירת השם אינה מקרית כשם שבחירת ההורים ע"י הנשמה אינה מקרית. נכון שרבים נקראים בשם דומה, אך שם                 האם, האב, ותאריך לידתם שונה. כך גם סיפור חייהם יהיה שונה.

             חשוב לזכור שהשם הוא רובד אחד מתוך הרבה רבדים המרכיבים את אישיותו של אדם

        מהו השם?

             

             שם הוא תג הזיהוי שלנו

                   שם = סיפור מסע חיינו הנפרש דרך כל אות ואות [מס(ע)אות].

                   דרך השם נפרטים חייו של אדם לתקופות ומחזורי חיים.

 

                   שם הוא חיבור מודע ותת-מודע של אדם: לעצמו, להוריו

                   ולסביבתו.

 

                   בשם מסתתרת משאלת לב של ההורים לגבי עתידו של ילדם.

                   בשם נזרעים זרעים של תקווה: שיהיה חכם, שיביא אור,

                   שיהיה עצמאי, שישכין שלום, שיהיה בעל קסם אישי וכו',

                   

                   בשם מסתתרים לעיתים זיכרונות (הנצחת קרוב אהוב,

                   אירוע או חוויה בעלי השפעה).

 

             

              שם הוא הדהוד חיצוני של המהות הפנימית

                   בשם מסתתרת משמעות: דרך השמיעה, הצורה של כל אות והערך המספרי 

 

                   בשם מסתתר שיעור / נושא מרכזי שמלווה חייו של אדם. כשאדם עובר את השיעור נפתח השער

 

             ארגז כלים

                   שם אדם, ובמיוחד האות הראשונה, מצביעים על כיוון וכוונה- (מהמילה שמה, לשם)

 

                   שם הוא כלי עזר למימוש :ערכים, תכונות מולדות ומתפתחות, ייעוד

 

                   האותיות בשם, מיקומן, והניקוד שלהן מייצגות את החיבור והתפיסה שלנו לגבי רגשות, בני זוג, הילדות שלנו, הבית והמשפחה,                       מערכות יחסים, מחשבות, הילדים שלנו, היכולות שלנו והמטרה שלשמה באנו לעולם.

 

              שם הוא תיבת אוצר שבתוכה מטבע(א)ות-כל אות טבועה וחקוקה בנשמתנו

 

 

 

 

                                                                                                                   ©כל הזכויות שמורות למיכל זלצמן

שם ארגז כלים.jpg
bottom of page