top of page

טיפות ידע

8 דברים על נומרולוגיה וסוד האותיות 

נומרולוגיה היא תורת מספרים עתיקה, בת אלפי שנים. נומרו-מספר, לוגיה-תורה. פיתגורס, מתמטיקאי ופילוסוף יווני,

שחי במאה ה-6 לפנה"ס, פיתח ושכלל אותה. אפשר לומר שפיתגורס הוא אבי הנומרולוגיה המערבית.

 

 

התפיסה שבבסיסה עומדת הנומרולוגיה היא, שביקום קיים סדר,

קיימת חוקיות. אנו חיים בהרמוניה עם חוקי הטבע והשינויים המחזוריים,

ומציאות חיינו הינה חלק בלתי נפרד מהיקום ומהסדר שבו.

 

 

כל דבר ביקום הוא אנרגיה שרוטטת בתדר מסוים ומיוצגת ע"י

מספרים ואותיות.

 

הנומרולוגיה בודקת חיבורים אנרגטיים של מספרים,

ונותנת פרשנות לכך בחיי היומיום.

 

 

קיימות תשע אנרגיות בסיסיות המשתקפות דרך המספרים (1-9)

ו- 22 אותיות שהן אבני בנין של הבריאה, בראייה הקבלית.

 

 

בנומרולוגיה העברית ממירים שם ותאריך לידה עברי למספרים

 

עפ"י תורת הקבלה, באותיות ובשמות טמון כוח. כל אות משפיעה דרך מיקומה בשם, ובניקוד שלה. 

תורת ה"קבלה" עוסקת בין השאר ביחסים ובצרופים השונים של האותיות, ואוצרת ידע עצום על כל תחומי החיים. אי אפשר להתעלם מחשיבותה בפענוח מפתו של אדם.

   

 

 

 

איך זה עובד?

א. כל אחד הגיע לעולם בתאריך מסוים ונקרא בשם (פרטי+משפחה). מתוך הצירוף המספרי בתאריך הלידה והאותיות בשמו,      שמומרות אף הן למספרים, מורכב צופן ייחודי אישי, שעליו מושתתת "תכנית הדרך" שלו בעולם הזה.

ב. הצופן מובנה בתוכנו, כל עוד נשימה באפנו.

ג.  בצופן המספרי ובאותיות שמנו, "מקופלות" תכונות האופי שלנו, הפוטנציאלים הגלומים בתחומים שונים בחיינו, אירועים,        מטרות, אתגרים שאיתם נתמודד, ונתיב הגורל / הייעוד שעלינו לממש ושלשמו נשלחנו לעולם.

ד. אם נשתמש במושג מתחום הבניה כמטאפורה ל"תכנית הדרך" הרי שהצופן הוא "שלד הבניין" של האדם. בידיו חופש          הבחירה לתכנן את המעטפת ועיצוב הפנים.

                                                                 © כל הזכויות שמורות למיכל זלצמן

  

הנומרולוגיה היא שפה שמבקשת מאיתנו להקשיב אחרת למספרים ולאותיות 

1

דף הבית 4.jpg

2

3

4

5

6

7

8

bottom of page