Contact Me

לפני ייעוץ...
תמונה אחרונה לצור קשר_edited.jpg

לפני ייעוץ...

אני מקבלת מכם מספר נתונים

בעזרתם אוכל להכין מפה נומרולוגית:

שם הלידה שלכם (פרטי + משפחה)

שמכם הנוכחי (פרטי + משפחה)

תאריך לידה

שם האם

שם האב

שם בן הזוג (פרטי + משפחה)

 

*נתונים נוספים בהתאם לנושא הייעוץ

מבצע מיוחד לרגל השקת האתר

                   פגישה / ייעוץ טלפוני - 250 ש"ח

                         אורך הפגישה כשעה

                     מוזמנים לפרגן לעצמכם וליצור עמי קשר,

                              מיכל זלצמן

                           052-3833535

                   michalzalzman@gmail.com

                    מבצע מיוחד לרגל השקת האתר